Przejdź do treści >>
 

Klauzula prawna

Miasto Pardubice (dalej tylko "Pardubice") jest właścicielem i użytkownikiem  portalu turystycznego Pardubice-region.com (dalej tylko "portál"), który został zdefiniowany jako zespół stron internetowych utrzymywanych na następujących domenach:

  • pardubicko.info
  • pardubice-region.com

Ochrona danych osobowych

Pardubice szanuje prywatność osób odwiedzających strony internetowe portalu. Gromadzi wyłącznie takie dane możliwe do powiązania z konkretną osobą (takie jak np. adres e-mail), których Pan/Pani sam/sama dobrowolnie nam udzieli. Dane te wykorzystujemy jedynie do celów podanych przy okazji udzielenia danej informacji. Okazyjnie możemy skorzystać z podanych informacji aby skontaktować się z Państwem w celu określenia Państwa potrzeb i podniesienia jakości naszego portalu.

Pardubice nie dokonuje sprzedaży ani wynajmu danych osobowych żadnej stronie trzeciej. Pardubice lub jego wiarygodny partner mogą skorzystać z danych w uogólnionej postaci do celów analiz statystycznych ruchu na stronach internetowych. Przy takim przetwarzaniu nie można uzyskać z danych żadnych informacji możliwych do powiązania z konkretnymi osobami.

Pardubice przechowuje dane osobowe w sposób zabezpieczony i chroni je przed nieuprawnionymi osobami, nadużyciem lub opublikowaniem. Dane są bezpiecznie zapisane na serwerach internetowych w kontrolowanym i chronionym środowisku, zabezpieczone przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu i systemów oprogramowania służącego ochronie danych.

Portal korzysta z plików cookie w celu zapewnienia jak najdokładniejszej statystyki liczby odwiedzin. Cookie to plik tekstowy zapisujący się na Twoim twardym dysku, który poszerza funkcje dostępne na stronach lub umożliwia dokładną analizę ich wykorzystywania. Bez względu na sposób zastosowania pliki cookie nie będą gromadziły informacji możliwych do powiązania z konkretnymi osobami. Jeżeli zdecydujesz się na to, aby Twoja przeglądarka nie akceptowała tych plików, nie wpłynie to negatywnie na działanie stron internetowych portalu oraz ich funkcje.

Strony portalu mogą w interesie odwiedzających zawierać nawet dużą liczbę linków do innych stron internetowych. Opisane zasady ochrony danych poufnych nie muszą być szanowane na stronach, które nie są prowadzone przez Pardubice.

Wrogie ataki

Wszelkie działania mające na celu wykasowanie, przesunięcie lub zmianę treści stron internetowych portalu przeprowadzone przez osoby inne niż partnerzy uprawnieni do administrowania treścią, ataki zmierzające do zwolnienia lub uniemożliwienia wczytywania stron lub naruszenia niektórych ich funkcji, DoS, DDoS lub inne działania o podobnym charakterze będą traktowane jako czyn karny. W tym przypadku nie obowiązują powyższe informacje dotyczące ochrony danych osobowych. Dane identyfikacyjne sprawcy zostaną bezzwłocznie przekazane policji i innym uprawnionym organom.

Gwarancja i odpowiedzialność

Pardubice ani żaden jego pracownik, administrator portalu ani żaden spośród jego pracowników lub współpracowników nie ponosi żadnej odpowiedzialność za treść stron internetowych portalu, nie gwarantuje poprawności lub kompletności informacji tutaj udostępnianych, grafiki, tekstu, linków lub dalszych materiałów i nie jest odpowiedzialny za żadne specjalne, pośrednie, uboczne lub inne szkody, włącznie z, ale nie tylko, utraconymi dochodami lub zyskiem, mogące powstać w związku z użyciem niniejszych materiałów. Treść nie jest w żaden sposób gwarantowana i dostępna całkowicie na własne ryzyko.

Ochrona praw autorskich

Portal jest dziełem autorskim, dotyczy to zarówno całości, jak poszczególnych jego części. Prawa autorskie są własnością Pardubice, które jest również ich administratorem.
Zapisywanie fragmentów stron internetowych portalu na lokalnym komputerze i drukowanie ich kopii jest dozwolone wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego. Wszelkie inne sposoby wykorzystania, powielanie, tłumaczenie, dostosowanie, modyfikacja lub inne zmiany, dystrybucja lub zapisywanie stron internetowych portalu w każdej formie i przy użyciu jakichkolwiek środków, zarówno w całości, jak i częściowo, bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia Pardubice jest zabronione.

Produkty i usługi partnerów, znajdujące się na stronach internetowych, informacje o nich oraz ich wizualne przedstawianie, jak również dalsze dzieła mogą być chronione dalszymi prawami osób zainteresowanych. Nazwy i oznaczenia produktów, usług, firm, osób, spółek i organizacji mogą być zarejestrowanymi znakami handlowymi odpowiednich właścicieli. Na stronach internetowych tego portalu mogą znajdować się również dzieła autorskie innych osób.

Zakończenie

Pardubice zastrzega sobie prawo natychmiastowego odcięcia użytkownika od możliwości korzystania ze strony lub dostępu do tej strony w przypadku, kiedy uzna, że ze strony użytkownika nastąpiło naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszej klauzuli lub któregokolwiek z obowiązujących przepisów prawa, a także w przypadku, kiedy uzna zachowanie użytkownika na stronach za nieodpowiednie lub niemożliwe do zaakceptowania.

Zastrzeżenie prawa do zmian

Pardubice zastrzega sobie prawo zmiany lub aktualizacji niniejszego oświadczenia w przypadku potrzeby. Wszelkie zmiany zostaną bezzwłocznie ogłoszone na niniejszej stronie.

Ankieta

Który cel turystyczny w regionie Pardubice poleciłbyś swoim znajomym?


loga