Przejdź do treści >>
 

Szlaki dydaktyczne

 • Dydaktyczny szlak geologiczny Mageo
  Niepowtarzalna ścieżka rowerowa umożliwiająca wgląd do świata geologii. Szlak liczy 29 km długości, biegnie poprzez teren Gór Żelaznych z Přelouče do Chvaletic i umieszczono przy niej 13 tablic informacyjnych.
  Adres: Přelouč
 • Koliba - ścieżka dydaktyczna
  Szlak dydaktyczny przedstawia występujące w drzewostanie poszczególne rośliny drzewiaste oraz sposoby gospodarowania nimi. Można tutaj zaobserwować kilka typów drzewostanów o różnorodnym pod względem gatunku składzie roślin drzewiastych.
  Adres: Býšť
 • Obwodnica im. Gočára - ścieżka dydaktyczna
  Obwodnica im. Gočára - ścieżka dydaktyczna. Ścieżka ma długość 5 km i jest łatwą trasą prowadzącą przez miasto i wolne otoczenie w połączeniu z możliwością poznania atrakcyjnych miejsc i budowli miasta Lázně Bohdaneč. Trasa została nazwana imieniem słynnego architekta Josefa Gočára, na pamiątkę jego działalności w mieście na początku XX wieku.
  Adres: Lázně Bohdaneč
 • Pardubice, Spojil - ścieżka dydaktyczna
  Szlak dydaktyczny prowadzący przez miejscowy kompleks ośrodka rehabilitacji konnej. Trasa ścieżki obejmuje tablice informacyjne informujące o koniach i zwierzętach domowych, najróżniejsze atrakcje i miejsca dostarczające wielu wrażeń.
  Adres: Na Okrajích 156, Spojil
 • Przez Pardubice śladami grupy Silver A
  Szlak dydaktyczny wytyczono w 2012 r z okazji 70 - rocznicy wprowadzenia drugiego stanu wojennego, który Niemcy ogłosili na terenie Protektoratu Czech i Moraw. Trasa pokazuje gościom kilka miejsc związanych z działalnością grupy Silver A w Pardubicach i losy głównych postaci.
  Adres: Pernštýnské náměstí, Pardubice
 • Przez Raškovickie kamieniołomy - ścieżka dydaktyczna
  Przez Raškovickie kamieniołomy - ścieżka dydaktyczna. Ścieżka prowadzi przez wsie Horní Raškovice i Svinčany. Punktem wyjścia jest wieża widokowa Barborka. Trasa liczy 2,2 km. Po drodze znajduje się sześć przystanków z tematycznymi opisami.
  Adres: Horní Raškovice
 • Ścieżka Wilhelma z Pernštejna
  Ścieżka Wilhelma z Pernštejna. Łączy najciekawsze miejsca w centrum Pardubic. Na 10 tablicach znajdują się turystyczne opisy zabytków na przykład: Dom U Jonáše, Tyršovy sady czy kościół św. Bartłomieja. Okrężna trasa liczy długość 2,5 km. Ścieżka jest bez barierowa, przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich, poszczególne tablice uzupełniono o podstawowe informacje w piśmie Brajla.
  Adres: Pardubice
 • Staw Bohdaneč - ścieżka dydaktyczna i narodowy rezerwat przyrody
  Staw Bohdaneč - ścieżka dydaktyczna i narodowy rezerwat przyrody. Narodowy rezerwat przyrody Bohdanečský rybník (Staw Bohdanečský) i rybník Matka (Staw matka) przedstawiają obecnie zaledwie fragment ogromnego kompleksu 300 stawów w rejonie Pardubic założonych na początku XVI wieku. Aby przyblizyć turystom wiedzę o tych terenach, wzdłuż zapory Stawu Bohdanečského wytyczono łatwą ścieżkę dydaktyczną, gdzie na 7 tablicach widznieją informacje z zakresu botaniki, zoologii, rybołówstwa. Podczas zwiedzania zalecamy wykorzystać możliwość obserwacji przez lornetkę gnieżdżących się ptaków
  Adres: Lázně Bohdaneč
 • Szlak dydaktyczny przez Pernštejnskie stawy
  Szlak dydaktyczny przez Pernštejnskie stawy. Szlak dydaktyczny rozpoczynający się w Neratowie przybliża turystom miejscową przyrodę, historię i współczesność tutejszej stawowej hodowli ryb
  Adres: Neratov

Mapa

Współrzędne: 
 
 

Ankieta

Który cel turystyczny w regionie Pardubice poleciłbyś swoim znajomym?


loga